Terms of service

ÜLEVAADE
Seda veebilehte haldab modernnomad.eu. Kogu saidi, mõisted "meie", "meie" ja "meie" viitavad modernnomad.eu. modernnomad.eu pakub seda veebisaiti, sealhulgas kogu teavet, tööriistu ja teenuseid saadaval sellel saidil teile, kasutaja, konditsioneeritud pärast oma nõustumist kõik tingimused, eeskirjad ja teated siin.

Külastades meie veebilehte ja/ või ostes midagi meilt, osalete meie "Teenuses" ja nõustute olema seotud järgmiste tingimustega ("Teenusetingimused", "Tingimused"), sealhulgas lisatingimused ja -eeskirjad, millele viidatakse siin ja/või on saadaval hüperlingi kaudu. Käesolevad teenusetingimused kehtivad kõigile saidi kasutajatele, sealhulgas, kuid mitte ainult kasutajatele, kes on brauserid, müüjad, kliendid, kaupmehed ja/ või sisu kaasautorid.

Enne meie veebisaidile juurdepääsu või selle kasutamist lugege need teenusetingimused hoolikalt läbi. Kui kasutate saidi mis tahes osa või kasutate seda, nõustute järgima käesolevaid teenusetingimusi. Kui te ei nõustu kõigi selle lepingu tingimustega, ei pruugi te veebisaidile juurde pääseda ega teenuseid kasutada. Kui käesolevaid Teenusetingimusi loetakse pakkumiseks, on nõustumine selgesõnaliselt piiratud käesolevate teenusetingimustega.

Kõik uued funktsioonid või tööriistad, mis lisatakse praegusele kauplusele, kehtivad ka Teenusetingimused. Sellel lehel saate igal ajal vaadata teenusetingimuste uusimat versiooni. Jätame endale õiguse uuendada, muuta või asendada käesolevate teenusetingimuste mis tahes osa, postitades uuendusi ja/või muudatusi meie veebisaidil. Teie kohustus on seda lehte perioodiliselt muudatuste suhtes kontrollida. Teie jätkuv kasutamine või juurdepääs veebisaidile pärast mis tahes muudatuste postitamist tähendab nende muudatuste aktsepteerimist.

Meie poodi majutatakse Shopify Inc. Nad pakuvad meile online e-kaubanduse platvormi, mis võimaldab meil müüa oma tooteid ja teenuseid teile.

1. JAGU - E-POE TINGIMUSED
Käesolevate teenusetingimustega nõustudes kinnitate, et olete oma elukohariigis või -provintsis vähemalt täisealine või et olete oma elukohariigi või -provintsi täisealine ja olete andnud meile oma nõusoleku lubada teie alaealistel ülalpeetavatel seda saiti kasutada.
Te ei tohi kasutada meie tooteid ebaseaduslikul või volitamata eesmärgil, samuti ei tohi te Teenuse kasutamisel rikkuda oma jurisdiktsioonis olevaid seadusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõiguse seadusi).
Te ei tohi edastada ussid ega viirusi ega ühtegi hävitavat laadi koodi.
Tingimuste rikkumine või rikkumine toob kaasa teie teenuste viivitamatu lõpetamise.

2. JAGU – ÜLDTINGIMUSED
Jätame endale õiguse keelduda mis tahes põhjusel kellelegi kätte andmast.
Te mõistate, et teie sisu (välja arvatud krediitkaardi andmed) võib edastada krüptimata ja kaasata (a) ülekandeid erinevate võrkude kaudu; ja b) muudatused, mis vastavad ühendusvõrkude või -seadmete tehnilistele nõuetele ja on nendega kohanenud. Krediitkaardi andmed on alati krüpteeritud edastamise ajal üle võrkude.
Te nõustute mitte reprodutseerima, dubleerima, kopeerima, müüma, edasi müüma või kasutama teenuse mis tahes osa, teenuse kasutamist või juurdepääsu Teenusele või mis tahes kontakti veebilehel, mille kaudu teenust osutatakse, ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata.
Selles lepingus kasutatud rubriigid on lisatud ainult mugavuse huvides ning need ei piira ega mõjuta muul viisil neid tingimusi.

3. JAGU – TEABE TÄPSUS, TÄIELIKKUS JA ÕIGEAEGSUS
Me ei vastuta, kui sellel saidil kättesaadavaks tehtud teave ei ole täpne, täielik või ajakohane. Sellel saidil olev materjal on ette nähtud ainult üldise teabe saamiseks ning sellele ei tohiks tugineda ega kasutada ainsa alusena otsuste tegemisel ilma esmaste, rohkemate konsulteerimata. täpsemad, täielikumad või õigeaegsemad teabeallikad. Igasugune tuginemine materjali sellel saidil on omal vastutusel.
See sait võib sisaldada teatud ajaloolist teavet. Ajalooline teave ei pruugi olla ajakohane ja on esitatud ainult teie viite jaoks. Me jätame endale õiguse muuta sisu sellel saidil igal ajal, kuid meil ei ole kohustust uuendada mis tahes teavet meie saidil. Te nõustute, et teie kohustus on jälgida meie saidi muudatusi.

4. JAGU - TEENUSE JA HINDADE MUUTMINE
Meie toodete hinnad võivad ette teatamata muutuda.
Jätame endale õiguse igal ajal teenuse (või selle mis tahes osa või sisu) muutmiseks või lõpetamiseks ilma ette teatamata.
Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees Teenuse muutmise, hinnamuutuse, peatamise või katkestamise eest.

5. JAGU - TOOTED VÕI TEENUSED (vajaduse korral)
Teatud tooted või teenused võivad olla kättesaadavad ainult veebis veebisaidi kaudu. Need tooted või teenused võivad olla piiratud kogused ja kuulub tagastamisele või vahetamisele ainult vastavalt meie tagastuspoliitikale.
Oleme teinud kõik endast oleneva, et kuvada võimalikult täpselt meie toodete värve ja pilte, mis ilmuvad poes. Me ei saa garanteerida, et teie arvutimonitori mis tahes värvi kuvamine on täpne.
Me jätame endale õiguse, kuid ei ole kohustatud piirama meie toodete või teenuste müüki mis tahes isikule, geograafilisele piirkonnale või jurisdiktsioonile. Me võime seda õigust kasutada iga juhtumi puhul eraldi. Jätame endale õiguse piirata pakutavate toodete või teenuste koguseid. Kõik toodete kirjeldused või toote hinnad võivad muutuda igal ajal ilma ette teatamata, omal äranägemisel meie. Jätame endale õiguse lõpetada mis tahes toode igal ajal. Iga pakkumine mis tahes toote või teenuse tehtud sellel saidil on tühine, kui keelatud.
Me ei garanteeri, et teie ostetud või hangitud toodete, teenuste, teabe või muu materjali kvaliteet vastab teie ootustele või et kõik teenuses esinevad vead parandatakse.

6. JAGU - ARVELDUS- JA KONTOTEABE ÕIGSUS
Me jätame endale õiguse keelduda mis tahes korraldusest, mille te meiega esitate. Me võime oma äranägemise järgi piirata või tühistada ostetud koguseid inimese, majapidamise või tellimuse kohta. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mille on esitanud sama kliendikonto, sama krediitkaart ja/või tellimused, mis kasutavad sama arveldus- ja/või lähetusaadressi. Kui muudame tellimust või tühistame tellimuse, võime üritada teid sellest teavitada, võttes tellimuse tegemise ajal ühendust e-posti ja/või arveldusaadressi/telefoninumbriga. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mis meie hinnangul näivad olevat esitatud edasimüüjate, edasimüüjate või edasimüüjate poolt.

Nõustute esitama praeguse, täieliku ja täpse ostu- ja kontoteabe kõigi meie poes tehtud ostude kohta. Nõustute oma kontot ja muud teavet, sealhulgas e-posti aadressi, krediitkaardi numbreid ja aegumiskuupäevi kiiresti uuendama, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja teiega vajaduse korral ühendust võtta.

Täpsema teabe saamiseks vaadake meie tagastuspoliitika.

7. JAGU - VALIKULISED TÖÖRIISTAD
Me võime anda teile juurdepääsu kolmandate osapoolte tööriistadele, mille üle me ei jälgi ega oma mingit kontrolli ega sisendit.
Te tunnistate ja nõustute, et pakume juurdepääsu sellistele vahenditele "nagu on" ja "nagu saadaval" ilma igasuguse garantii, kinnituse või tingimusteta ja ilma kinnituseta. Meil ei ole mingit vastutust, mis tuleneb teie valikuliste kolmandate osapoolte tööriistade kasutamisest või on sellega seotud.
Saidi kaudu pakutavate valikuliste tööriistade kasutamine on täielikult teie omal vastutusel ja äranägemisel ning te peaksite tagama, ettutvuda tingimustega, mille kohta asjaomased kolmandast isikust teenuseosutajad vahendeid pakuvad, ja need heaks kiita.
Samuti võime tulevikus pakkuda uusi teenuseid ja/või funktsioone veebisaidi kaudu (sealhulgas uute tööriistade ja ressursside väljalase). Sellistele uutele funktsioonidele ja/või teenustele kehtivad ka käesolevad teenusetingimused.

8. JAGU – KOLMANDATE ISIKUTE LINGID
Teatud sisu, tooted ja teenused, mis on saadaval meie teenuse kaudu, võivad sisaldada materjale kolmandatelt osapooltelt.
Kolmanda osapoole lingid sellel saidil võivad suunata teid kolmanda osapoole veebilehed, mis ei ole seotud meiega. Me ei vastuta sisu või täpsuse kontrollimise või hindamise eest ning me ei garanteeri ega vastuta kolmandate osapoolte materjalide või veebisaitide ega muude materjalide, toodete või teenuste eest.
Me ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu või muude kolmandate osapoolte veebisaitidega seotud tehingute ostmise või kasutamisega. Palun vaadake hoolikalt üle kolmanda osapoole eeskirjad ja tavad ning veenduge, et mõistate neid enne tehinguga tegelemist. Kolmandate isikutega seotud kaebusi, väiteid, muresid või küsimusi tuleks suunata kolmandale isikule.

9. JAGU – KASUTAJA MÄRKUSED, TAGASISIDE JA MUUD ESILDISED
Kui saadate meie soovil teatud konkreetseid esildisi (näiteks võistluskanded) või ilma meie taotluseta saadate loomingulisi ideid, ettepanekuid, ettepanekuid, plaane või muid materjale, olgu need siis online, e-posti teel, posti teel või muul viisil (ühiselt "kommentaarid"), nõustute, et me võime igal ajal, ilma piiranguteta, muuta, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul viisil kasutada mis tahes andmekandjal mis tahes kommentaare, mida te meile edastate. Meil ei ole ega ole mingit kohustust (1) säilitada kommentaare konfidentsiaalsena; 2) maksma hüvitist märkuste eest; või (3) vastata mis tahes märkustele.
Me võime, kuid ei ole kohustust, jälgida, muuta või eemaldada sisu, mida me oma äranägemise järgi kindlaks teeme, on ebaseaduslikud, solvavad, ähvardavad, laimavad, laimavad, pornograafilised, nilbed või muul viisil ebameeldivad või rikuvad mis tahes osapoole intellektuaalomandit või käesolevaid teenusetingimusi.
Te nõustute, et teie kommentaarid ei riku kolmandate isikute õigusi, sealhulgas autoriõigust, kaubamärki, privaatsust, isikupära ega muid isiklikke või varalisi õigusi. Lisaks nõustute, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat ega muul viisil ebaseaduslikku, solvavat ega roppu materjali ega sisaldavad arvutiviirust ega muud pahavara, mis võib mingil moel mõjutada Teenuse või sellega seotud veebisaidi toimimist. Te ei tohi kasutada vale e-posti aadressi, teeselda, et olete keegi teine peale iseenda, või muul viisil eksitada meid või kolmandaid isikuid seoses mis tahes kommentaaride päritoluga. Te olete ainuisikuliselt vastutav mis tahes kommentaaride ja nende täpsuse eest. Me ei võta endale mingit vastutust ega vastuta teie või mõne kolmanda osapoole postitatud kommentaaride eest.

10. JAGU - ISIKUANDMED
Teie isikuandmete esitamist poe kaudu reguleerib meie privaatsuspoliitika. Et vaadata meie privaatsuspoliitikat.

11. JAGU - VEAD, EBATÄPSUSED JA PUUDUSED
Mõnikord võib meie saidil või teenuses olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või väljajätmisi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hinnakujunduse, kampaaniate, pakkumiste, toote saatmistasude, transiidiaegade ja kättesaadavusega. Jätame endale õiguse parandada vigu, ebatäpsusi või väljajätmisi ning muuta või uuendada teavet või tühistada tellimusi, kui teenuses või sellega seotud veebisaidil olev teave on igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta ebatäpne (sealhulgas pärast tellimuse esitamist).
Me ei võta endale kohustust teenuses või sellega seotud teabes sisalduvat teavet ajakohastada, muuta ega sealhulgas, kuid mitte ainult, hinnateavet, välja arvatud seadusega ettenähtud juhul. Teenuses või mis tahes seotud veebisaidil ei ole rakendatud ühtegi määratud värskendus- või värskenduskuupäeva, mis näitab, et kogu teenuses või sellega seotud veebisaidil olevat teavet on muudetud või värskendatud.

12. JAGU – KEELATUD KASUTAMINE
Lisaks muudele Teenusetingimustes sätestatud keeldude puhul on teil keelatud kasutada saiti või selle sisu: (a) mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil; b) paluda teistel teha või osaleda mis tahes õigusvastases teos; c rikkuda rahvusvahelisi, föderaalseid, provintsi- või riiklikke määrusi, eeskirju, seadusi või kohalikke määrusi; d) rikkuda või rikkuda meie intellektuaalomandi õigusi või teiste intellektuaalomandi õigusi; e) ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, laimata, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; f) esitada ebaõiget või eksitavat teavet; (g) viiruste või mis tahes muud tüüpi pahatahtliku koodi üleslaadimiseks või edastamiseks, mida kasutatakse või võidakse kasutada mis tahes viisil, mis mõjutab Teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti funktsionaalsust või toimimist; h) koguda või jälgida teiste isikute isikuandmeid; i) rämpspostile, phishile, pharmile, ettekäändele, ämblikule, roomamisele või kriimustustele; j) mis tahes nilbetel või ebamoraalsetel eesmärkidel; või (k) häirida teenuse või sellega seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti turvaelemente või neist kõrvale hiilida. Jätame endale õiguse lõpetada Teenuse või sellega seotud veebisaidi kasutamine keelatud kasutusalade rikkumise eest.

13. JAGU - GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE; VASTUTUSE PIIRAMINE
Me ei garanteeri, ei garanteeri ega garanteeri, et teie teenuse kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline või veatu.
Me ei garanteeri, et teenuse kasutamisest saadav aitavad tulemused on täpsed või usaldusväärsed.
Te nõustute, et aeg-ajalt võime teenuse määramata ajaks eemaldada või teenuse igal ajal ilma teid sellest teavitamata tühistada.
Te nõustute selgesõnaliselt, et teie teenuse kasutamine või võimetus seda kasutada on teie ainuvastutusel. Teenus ja kõik teile teenuse kaudu tarnitud tooted ja teenused on (välja arvatud, nagu meie on selgesõnaliselt märkinud) pakutakse teie kasutamiseks "olemasoleval juhul" ja "olemasoleval võimalikul" ilma igasuguse otsese või kaudse kinnituse, garantiide või tingimusteta, sealhulgas kõigi kaudsete garantiide või kaubandusliku sobivuse, kaubandusliku kvaliteedi, teatud otstarbeks sobivuse, vastupidavuse, pealkirja ja mitterikkumiseta.
Ühelgi juhul ei vastuta modernnomad.eu meie direktorid, ametnikud, töötajad, sidusettevõtted, agendid, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenuseosutajad või litsentsiandjad mis tahes vigastuse, kaotsimineku, nõude või mis tahes otsese, kaudse, juhusliku, karistusliku, erilise või sellest tuleneva kahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud tulu, saamata jäänud tulu, saamata jäänud sääst, andmete kadumine, asenduskulud või muud sarnased kahjud, olenemata sellest, kas need põhinevad lepinguväliselt, kahjutasuna (sh hooletus) , range vastutus või muu, mis tuleneb teie poolse teenuse või teenuse kaudu hangitud toodete kasutamisest või mis tahes muu nõude st, mis on seotud teie poolse teenuse või toote kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes sisus esinevate vigade või väljajätmisega või mis tahes kahjuga, mis on tekkinud teenuse või mis tahes postitatud sisu (või toote) kasutamise tagajärjel , edastatakse või tehakse muul viisil kättesaadavaks teenuse kaudu, isegi kui nad on oma võimalusest teada andnud. Kuna mõned riigid või jurisdiktsioonid ei luba kaudsete või juhuslike kahjude eest vastutuse välistamist või piiramist sellistes riikides või jurisdiktsioonides, piiratakse meie vastutust seadusega lubatud maksimaalses ulatuses.

14. JAGU – HÜVITAMINE
Te lepivad kokku kahjutu modernnomad.eu ja meie vanema, tütarettevõtete, sidusettevõtete, partnerite, ohvitseride, direktorite, agentide, töövõtjate, litsentsiandjate, teenusepakkujate, alltöövõtjate, tarnijate, praktikantide ja töötajate kahjuhüvitamises, kaitsmises ja kahjutuks olemise kahjutumismismis mis tahes nõude svõi nõudluse, sealhulgas mõistlike advokaaditasude eest, mille kolmandad isikud on teinud käesolevate teenusetingimuste või nende poolt lisatud dokumentide rikkumise tõttu või mis tulenevad teie õiguste rikkumisest või kolmanda isiku õiguste rikkumisest.

15. JAGU - ERALDATAVUS
Kui käesolevate teenusetingimuste mis tahes säte on tunnistatud ebaseaduslikuks, tühiseks või jõustamatuks, on selline säte siiski täitmisele pööratav kohaldatava seadusega lubatud täies ulatuses ning jõustamatut osa loetakse käesolevatest teenusetingimustest väljalõigatuks, ei mõjuta selline otsus muude ülejäänud sätete kehtivust ja täitmisele pööratavust.

16. JAGU - LÕPETAMINE
Poolte kohustused ja kohustused, mis on tekkinud enne lepingu lõpetamise kuupäeva, jäävad käesoleva lepingu lõppemisel püsima kõikidel eesmärkidel.
Käesolevad teenusetingimused kehtivad, kui ja kuni teie või meie need lõpetavad. Te võite käesolevad teenusetingimused igal ajal lõpetada, teatades meile, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada või kui te lõpetate meie saidi kasutamise.
Kui te oma ainsas kohtuotsuses ei täida või kahtlustate, et te ei täida käesolevate teenusetingimuste tingimusi või tingimusi, võime selle lepingu igal ajal ette teatamata lõpetada ning te vastutate kõigi kuni lõpetamise kuupäevani (kaasa arvatud) tasumisele kuuluva te summade eest; ja/või seega keelata teile juurdepääsu meie teenustele (või nende mis tahes osale).

17. JAGU – KOGU LEPING
Kui me ei kasuta ega jõusta käesolevate teenusetingimuste mis tahes õigust või sätet, ei tähenda see sellisest õigusest või sättest loobumist.
Käesolevad teenusetingimused ja kõik meie poolt sellel saidil või teenuse suhtes postitatud eeskirjad või tegevuseeskirjad moodustavad kogu teie ja meie vahelise lepingu ja mõistmise ning reguleerivad teie teenuse kasutamist, asendades teie ja meie vaheliste varasemate või samaaegsete kokkulepete, suhtluste ja ettepanekutega (sh, kuid mitte ainult). , teenusetingimuste mis tahes varasemaid versioone).
Käesolevate teenusetingimuste tõlgendamisel ebaselgust ei tõlgendata redaktsioonipoole vastu.

18. JAGU - KOHALDATAV ÕIGUS
Käesolevaid teenusetingimusi ja mis tahes eraldi lepinguid, millega me teile teenuseid osutame, kohaldatakse ja tõlgendatakse vastavalt Läti seadustele.

19. JAGU - TEENUSETINGIMUSTE MUUTMINE
Sellel lehel saate teenusetingimuste uusima versiooni igal ajal üle vaadata.
Jätame endale õiguse omal äranägemisel uuendada, muuta või asendada käesolevate teenusetingimuste mis tahes osa, postitades uuendusi ja muudatusi meie kodulehel. Teie kohustus on vaadata meie veebisaiti perioodiliselt muudatuste suhtes. Teie jätkuv kasutamine või juurdepääs meie veebisaidile või Teenusele pärast käesolevate teenusetingimuste muudatuste postitamist tähendab nende muudatuste aktsepteerimist.

20. JAGU – KONTAKTANDMED
Teenusetingimustega seotud küsimused tuleb saata meile aadressil modern.nomad.latvia@gmail.com.